Nafarroako Kirol Batzordea

Zer da?

Kirolaren arloan, kontsulta zein aholkularitzarako eta Nafarroako kirolaren garapenean gizartearen parte-hartzerako, Foru Erkidegoaren Administrazioak duen kide anitzeko organoa da Nafarroako Kirol Kontseilua.

Eginkizunak

  • Kirolari buruzko eztabaidarako gune jantzi baten sorrera bultzatzea, gizartearen ordezkaritza izanen duena.
  • Nafarroan kirolari loturiko politika orokorraren egituraketan eta kirolaren garapenean, gizartearen parte-hartzea eta eragina sustatzea.
  • Kirolarekin loturiko Foru Legeen aurreproiektuez eta arau betearazle orokorrez informatzea, pertzepziozko modu ez-loteslean.
  • Foru Erkidegoko Administrazioari kirolaren gaineko proposamen eta iradokizunak egitea eta, hala egokituko balitz eta haiek eskatuko balute, gainerako Administrazio Publiko, erakunde edota Nafarroako kirolaren garapenean aritzen diren pertsonei.

Zeinek osatzen dute Kontseilua?

Araudia
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=1513

  • Lan batzorde bereziak


Dokumentuak