Kirol Justiziarako Batzordea

Zer da?

Kirol Justiziarako Batzordearen helburu da, administrazio bidetik, Nafarroako kirol federazioek hartutako erabakiak aztertzea.

Zeintzuk dira bere eskumenak?

  • Nafarroako kirol federazioen eta bestelako kirol erakundeen akordioen aurkako errekurtsoak ezagutu eta ebaztea.
  • Kirol diziplinaren ahala duten goi-organoen erabakien aurka eratorritako uziak ezagutu eta ebaztea, errekurtso bidetik.
  • Nafarroako kirol antolakuntzako diziplina organoen artean, kirol diziplinaren alorrean arazoen izapidetze edo ebazpenen inguruan sor litezkeen gatazkak, positibo zein negatiboak, ezagutu eta ebaztea.
  • Kirol diziplina-espedienteen izapide eta ebazpena eta ofizioz tratatzea hobetsitako kirol diziplinari dagozkion gauza ororen ezagutza, Norberaren ekimenez edo Foru Erkidegoaren Kirol Administrazioak hala eskaturik.
  • Arbitraje instituzioaren bitartez, eta interesdunen borondatezko eskari eta mendekotasunez, Nafarroako kirol antolaketako kirol federazioen eta bestelako erakundeen baitan sor litezkeen auzigaiak ebaztea.
  • Erregelamendu bidez ezarritako terminoetan, kirolarien eskubideak defendatzea.

Zein dira Batzordea osatzen dutenak?

  • Presidentea: Juan Ignacio Zubiaur Carreño jn.
  • Presidenteordea: Jesús Mª Faber Ruiz jn.
  • Batzordekideak: Esther Gil Beorlegui and. eta Eduardo Sanz Aguirre jn.
  • Idazkaria: Esteban Imaz Vacas jn.

Araudia
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28068

Harremanetarako
Arrieta kalea, 25.
31002 Iruñea.
Tel.: 848 427860
Faxa: 848 423628