Gazteria araudia

Foru Dekretua 93/2017, urriaren 4koa. Honen bidez arautzen da gazteen politika publikoei buruzko elkarrizketa egituratua

 INJUVEren "Juventud en España 2020"  Liburu Zuria

11/2011 Foru Legea, apirilearen 11koa, de Juventud, Gazteriari buruzkoa. (pdf )

Orden Foral 116/2012, de 27 de marzo, por el que se crea y regula el Observatorio Navarro de la Juventud. 

Decreto Foral 109/2005, de 22 de agosto, por el que se crea y regula la Red de Servicios de Información Juvenil de de la Comunidad Foral de Navarra.

Asociacionismo

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, que regula la inscripción registral de Asociaciones Juveniles.

73/2002 Foru Agindua, irailaren 18koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, Gazteen Entitateen Errolda egiteko arauak gaurkotzen dituena.

Formación / tiempo libre

 

236/1999  Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gazteekin egiten diren Jardueunitaterako Nafarroako Eskola (GENE) sortzen duena.

235/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Haur eta Gazteen Astialdirako Eskolen onarpen ofiziala, Eskola horien eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren arteko harremanak eta Haure eta gazteen astialdirako hezitzaileen prespakuntzan arautzen  duena.

17/2002 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte ONgizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak eman, Aisialdiko Eskolen onarpen ofizialerako, Gazteekin egiten diren Jardueretarako Nafarroako Eskolarekin (GENE) izanen dituen harremanetarako eta onarrtutako Aisialdiko Eskolen ohiko funtzimendurako arauak ezartzen dituena.

34/2004 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, ofizialki onarturiko Astialdiko Eskolek  astialdiko zuzendari eta bigrale izateko ematen dituzten ikastaroem arauak ezartzen dituena.

Albergues

 

Acuerdo de 31 de mayo de 1995, de la Junta de Gobierno del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia-Albergue Santo Cristo de Otadia de Alsasua. (Disponible en el Albergue).

Acuerdo de  19 de diciembre de 1996, de la Junta de Gobierno del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen interno de la Residencia-Albergue Larrabide. (Disponible en el Albergue).

Resolución 20/1997, de 4 de abril, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por la que se aprueba el cambio  de la  Residencia-Albergue Larrabide por  Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe.

Resolución 59/2000, de 20 de enero, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por la que se aprueba la variación del nombre actual de la  Residencia Residencia-Albergue Santo Cristo de Otadia , por  Residencia Juvenil y Centro de Recursos para la Formación Santo Cristo de Otadia. Bilatzailea

Gure buletinak
Kategoriak

DATU-BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

  • Arduraduna: Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua (Nafarroako Gobernua)
  • Helburua: Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko alorretatik programatzen diren jarduera eta ekitaldien gainean aldian aldiko informazioa jasotzea.
  • Legitimazioa: Interesatuaren baimena.
  • Hartzaileak: Datuak ez dira beste inoren eskuetara pasako legearen araberako eskaririk jaso ezean, edota horien esleitzea helburua betetzeko beharrezkoa geratzen bada.
  • Eskubideak: Datuak jaso, aldatu edota borratzeko zein informazio gehigarrian agertzen denaren araberako eskubideak dituzu.
  • Informazio gehigarria: Datuen Babeserako informazio gehiago hemen kontsulta dezakezu.