Sección Promoción Deportiva

Begoña Echeverría Beroiz

C/ Arrieta Nº 25

31002 PAMPLONA

Teléfono: 848423851

begona.echeverria.beroiz@navarra.es

Negociado de Fomento Deportivo

Jefatura de Negociado: Ana Luisa Onaindía Salaberría

C/ Arrieta Nº 25

31002 PAMPLONA

Teléfono: 848427825

ana.onaindia.salaberria@cfnavarra.es

Negociado de Juegos Deportivos

Jefatura de Negociado: Andoni Irujo Pérez de Eulate

C/ Arrieta Nº 25

31002 PAMPLONA

andoni.irujo.perezdeeulate@navarra.es